Welkom op Inverzo.nl

Woonzorg-24 - banner

Informatie medewerkers

Wat doet een arbeidsdeskundige eigenlijk? Waar kan een arbeidsdeskundig onderzoek mij als medewerker mee helpen? Dit zijn vragen die wij vaak van medewerkers krijgen. We leggen u graag uit waar u rekening mee kunt houden indien u te maken krijgt met een arbeidsdeskundig onderzoek. 

Wat is het doel van een arbeidsdeskundig onderzoek? 

Het arbeidsdeskundig onderzoek heeft als doel uw mogelijkheden voor arbeid te onderzoeken. Hierbij wordt rekening gehouden met de beperkingen die door de arts zijn vastgelegd in een belastbaarheidsprofiel. In een arbeidsdeskundig onderzoek worden de volgende vragen onderzocht:

  • Kunt u terugkeren naar uw eigen werk?
  • Kan uw eigen werk worden aangepast?
  • Kunt u re-integreren in ander werk bij uw eigen werkgever?
  • Zijn er mogelijkheden op de arbeidsmarkt om u naar passend werk bij een andere werkgever te begeleiden?

Door deze vragen te beantwoorden stelt de arbeidsdeskundige vast hoe u het beste kunt re-integreren. Re-integreren bij uw eigen werkgever wordt spoor 1 genoemd. Re-integreren bij een andere werkgever wordt spoor 2 genoemd. Voor het spoor 2 traject wordt vaak een extern re-integratiebureau ingeschakeld die u begeleidt naar passend werk bij een andere werkgever. 

Is de arbeidsdeskundige onpartijdig?

Alle arbeidsdeskundigen van Inverzo staan ingeschreven bij Stichting Register Arbeidsdeskundigen. Hiermee verbinden wij ons aan de gedragscodes van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen. Dit zorgt voor een onafhankelijke positie ten opzichte van opdrachtgever (werkgever) en client (medewerker). U kunt onze arbeidsdeskundigen binnen dit register op naam vinden.  

De arbeidsdeskundige van Inverzo is onpartijdig. Wij werken aan de hand van de huidige wet- en regelgeving om een zo optimaal mogelijke uitkomst te bieden voor alle betrokken partijen. 

Hoe kan ik me voorbereiden op een arbeidsdeskundig onderzoek? 

Een belangrijk onderdeel van het arbeidsdeskundig onderzoek, zijn de gesprekken met u en uw werkgever. Deze gesprekken vinden zowel apart als gezamenlijk plaats. Tijdens deze gesprekken krijgen zowel opdrachtgever (werkgever) als u (medewerker) de mogelijkheid om aan te geven hoe jullie kijken naar de mogelijkheden tot werk. We luisteren dus altijd goed en stellen gerichte vragen om zo tot de kern te komen. 

Als u het prettig vindt mag u iemand meenemen naar het gesprek. Na de verschillende gesprekken legt de arbeidsdeskundige zijn bevindingen vast in een rapportage. U wordt in de gelegenheid gesteld om te reageren op het medewerkersdeel in de conceptrapportage. Vervolgens gaat u samen met uw werkgever aan de slag met de adviezen in de definitieve rapportage.