Welkom op Inverzo.nl

AD onderzoek spoor 2

Informatie werkgevers

Inverzo is uw partner op het gebied van arbeidsdeskundigheid. Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft inzicht in de tot nu toe genomen stappen in het re-integratieproces en welke stappen nog genomen zouden kunnen worden in de re-integratie. 

Bent u op zoek naar een objectief, helder en concreet advies over de re-integratiemogelijkheden van uw medewerker in arbeid en wilt u een loonsanctie voorkomen? Dan biedt Inverzo uitkomst!

Waarom een arbeidsdeskundig onderzoek?

Valt uw medewerker uit door (langdurig) verzuim, dan wordt er vanuit de Wet Verbetering Poortwachter verwacht dat zowel de medewerker als de werkgever er alles aan doet om de re-integratie zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Als u als werkgever niet voldaan heeft aan deze  verplichtingen volgt een loonsanctie van één jaar. Dit betekent dat u als werkgever nóg een jaar het loon van de medewerker moet doorbetalen. In dat jaar krijgt u dan alsnog de kans om te voldoen aan de verplichtingen. De arbeidsdeskundige van Inverzo kan u helpen een loonsanctie te voorkomen!

Hoe gaat de arbeidsdeskundige te werk?

De arbeidsdeskundige brengt de 'belasting' van het het eigen werk van uw medewerker in kaart en weegt deze af tegen de belastbaarheid van uw medewerker. Als deze niet langer aansluit en niet kan worden aangepast, zal de arbeidsdeskundige adviseren over andere re-integratie mogelijkheden binnen uw onderneming. Tevens zal de arbeidsdeskundige adviseren over mogelijk passend werk bij een andere werkgever.

Dit doen wij door het voeren van intensieve gesprekken met u en uw medewerker. Dat is soms confronterend, maar leidt altijd tot inzicht en concrete adviezen in de te nemen vervolgstappen. 

U krijgt als werkgever antwoord op de volgende vragen:

  • Kan mijn medewerker terugkeren naar het eigen werk?
  • Kan het eigen werk worden aangepast?
  • Is er passend werk binnen de eigen organisatie?
  • Zijn er mogelijkheden voor passend werk bij een andere werkgever?

Hoe lang duurt een arbeidsdeskundig onderzoek?

Globaal zal het arbeidsdeskundig onderzoek als volgt verlopen:

  • een gesprek met de werkgever, ± 60 minuten (inclusief werkplekbezoek)
  • een gesprek met de medewerker, ± 60 minuten
  • een gezamenlijk gesprek, 10-60 minuten (optioneel)

WGA

De WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten en is dus bedoeld voor mensen die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn. Een werkgever die eigenrisicodrager is voor de WGA betaalt voor de periode van maximaal 10 jaar zelf de WGA-lasten van haar (ex-)medewerker. De keuze om eigenrisicodrager te worden is vaak gemaakt om financiële redenen. Er is een vergelijking gemaakt tussen de premie die via de Belastingdienst geïnt wordt en de premie die een verzekeraar in rekening brengt. Wat vaak summier belicht wordt is dat een werkgever tijdens deze periode van 10 jaar als eigen risicodrager verantwoordelijk is voor de re-integratie van de arbeidsongeschikte (ex-)medewerker.

Voor zowel de (ex-)medewerker als de werkgever is het van groot belang om gedurende de 10 jaar met elkaar in gesprek te blijven en te zoeken naar mogelijkheden voor loonvormende arbeid.

Voor de medewerker betekent loonvormende arbeid automatisch een hoger inkomen. Voor de werkgever kan dit een forse besparing in de kosten betekenen. Het inkomen van de (ex-)medewerker wordt namelijk verrekend met de uitkering. Een duidelijk voorbeeld van een win-win situatie.

Is de arbeidsdeskundige onpartijdig?

Alle arbeidsdeskundigen van Inverzo staan ingeschreven bij Stichting Register Arbeidsdeskundigen. Hiermee verbinden wij ons aan de gedragscodes van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen. Dit zorgt voor een onafhankelijke positie ten opzichte van opdrachtgever (werkgever) en cliënt (medewerker). U kunt onze arbeidsdeskundigen binnen dit register op naam vinden.

Neem gerust vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.