Welkom op Inverzo.nl

Nieuws

Lees hier de laatste ontwikkelingen van Inverzo

Veranderende duurzame inzetbaarheid

Vrijwel dagelijks krijgt iedereen te maken met allerlei veranderingen, zowel in het werk als in de privésituatie. Van medewerkers verwachten we dat zij zich kunnen aanpassen aan deze veranderingen. Meestal lukt dat ook, maar soms zijn er veranderingen waarbij u zich als werkgever zorgen maakt over uw medewerker. Wat kunt u hieraan doen?

Aanpassen van het eigen werk

Bij een arbeidsdeskundig onderzoek kijkt de arbeidsdeskundige van Inverzo naar alle mogelijkheden voor een medewerker om duurzaam te kunnen re-integreren in het werk. Het onderzoeken van de mogelijke aanpassingen weegt extra zwaar wanneer een medewerker niet in staat is om volledig terug te kunnen keren in het eigen werk. Wat kunt u verwachten?

Digitalisering

Wat kan iemand aan? Hoe groot is zijn verwerkingsvermogen? Wat zijn de belemmeringen en beperkingen? Maar ook: hoe zwaar is het werk eigenlijk? Kunnen taken en functies wellicht aangepast worden als iemand arbeidsvermogen (tijdelijk) minder is? En wat zijn dan consequenties voor contract of uitkering? Arbeidsdeskundigen vervullen een sleutelrol bij het vinden van antwoorden op deze vragen!

Schaarste op de arbeidsmarkt!

Op de huidige arbeidsmarkt  is het al lastig genoeg om (goed) personeel te vinden en is het dus nog belangrijker om uw menselijk kapitaal zo goed mogelijk te beschermen en te behouden voor uw organisatie. De inzet van een Duurzaam Inzetbaarheid Onderzoek kan hierbij helpen.

Jobcarving

Regelmatig krijgen de arbeidsdeskundigen van Inverzo de vraag van werkgevers hoe ver zij moeten gaan bij het aanbieden van passend werk aan een medewerker die door medische klachten het eigen werk niet meer kan uitvoeren. Daarbij valt de term jobcarving weleens. Maar wat is dat eigenlijk?

De arbeidsdeskundige als adviseur voor de casemanager

Stel: u heeft een medewerker in het langdurig verzuim die twee weken voor haar vakantie van de bedrijfsarts te horen heeft gekregen dat er geen beperkingen meer zijn en hersteld gemeld kan worden voor de bedongen arbeid. De medewerker claimt echter dat zij per datum oordeel bedrijfsarts hersteld gemeld wil worden. Wat moet er dan gebeuren?

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Stel: u heeft een zieke medewerker die na 2 jaar de WIA-uitkering krijgt van het UWV. De medewerker heeft beperkingen, dat is vastgesteld door de bedrijfsarts en bij het UWV door de verzekeringsarts. Dan is het de beurt aan de arbeidsdeskundige van het UWV om vast te stellen of er mogelijkheden zijn. Het kan zijn dat een medewerker minder dan 35% arbeidsongeschikt is, wat dan?

Hoe voorkomt u (frequent) verzuim?

Herkent u de volgende situatie?: Een medewerker heeft steeds meer moeite om zijn of haar werkzaamheden vol te houden. U ziet dit en vreest dat hij of zij binnen 5 jaar wel volledig zal uitvallen, dit gebeurt vervolgens ook. Na een jaar arbeidsongeschiktheid moet medewerker op zoek naar ander werk omdat er geen passend werk meer is bij de eigen werkgever.De arbeidsdeskundigen van Inverzo voeren dagelijks gesprekken met medewerkers die al enige tijd in het verzuim zitten. Inverzo voert óók gesprekken met medewerkers die (nog) niet in het verzuim ...

Geen passend werk meer

Wanneer een medewerker in het verzuim terecht komt, wilt u natuurlijk dat hij of zij weer zo snel mogelijk aan het werk gaat en eigenlijk niet meer (langdurig) uitvalt. Er moet daarom onderzocht worden welke re-integratiemogelijkheden er zijn. Ondanks dat het laten terugkeren van de medewerker naar het eigen werk de hoogste prioriteit heeft, is dit helaas niet meer altijd passend. Maar welke mogelijkheden zijn er dan?

Arbeidsdeskundige: SRA geregistreerd en SKO gecertificeerd

Wanneer u als werkgever een arbeidsdeskundige inschakelt voor uw medewerker, dan wilt u er zeker van zijn dat u met een professionele arbeidsdeskundige te maken heeft. Een arbeidsdeskundige kan aangeven dat hij geregistreerd en/of gecertificeerd is. Maar wat houdt dit nu in en wat is het verschil?