Welkom op Inverzo.nl

Ontwikkelingen coronavirus: dienstverlening Inverzo

Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Op zondag 15 maart hebben de Rijkoverheid en het RIVM bekendgemaakt dat er nieuwe, aanvullende maatregelen van kracht zijn. Deze maatregelen hebben gevolgen voor onze dienstverlening.

Vanzelfsprekend blijven wij onze dienstverlening aanbieden in de vorm die u van ons gewend bent! Arbeidsdeskundige onderzoeken kunnen veelal blijven doordraaien. Wel neemt Inverzo (preventieve) maatregelen in acht die in lijn zijn met het beleid van het RIVM en de Rijksoverheid

Deze maatregelen gelden, vooralsnog, tot en met 6 april 2020. 

Van face-to-face naar aangepaste begeleiding

Heeft u in de komende periode een afspraak met één van onze arbeidsdeskundigen? Dan bieden wij de mogelijkheid om de begeleiding telefonisch en/of online te laten verlopen. Dit geniet vanuit Inverzo de voorkeur. Wij doen er alles aan om dit zo praktisch en efficiënt als mogelijk in te richten, zoals de mogelijkheid tot videobellen. Het is hierdoor mogelijk om het begeleidingsproces zoveel als mogelijk intact te houden. 

Indien een telefonische en/of online afspraak niet mogelijk is, dan kan, in gezamenlijk overleg, besloten worden om de afspraak te verplaatsen naar, vooralsnog, een moment na 6 april a.s. De arbeidsdeskundige zal in de rapportage aangeven dat de afspraak verplaatst is wegens de maatregelen door het Coronavirus, zodat dit ook voor UWV op een later tijdstip duidelijk is.

Is het noodzakelijk om een afspraak toch fysiek te laten plaatsvinden? Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen Inverzo om de mogelijkheden te bespreken. Een fysieke afspraak vindt alleen plaats als dit verantwoord is. Gesprekken vinden dan plaats in een ruimte waar voldoende afstand genomen kan worden.

We bekijken per situatie hoe we hiermee omgaan. De oplossing die we bieden, gaat altijd in overleg met de klant.

Meer informatie en vragen? 

Het RIVM en de Rijksoverheid geven dagelijks updates over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Inverzo houdt deze informatie nauwlettend in de gaten. Indien relevant, houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Voor vragen kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

 

 

Laatste nieuws