Welkom op Inverzo.nl

Vrouw geeft uitleg 600x600px

Hoe gaat u hier als werkgever mee om?

Als uw medewerker langdurig ziek wordt, krijgt hij of zij te maken met een re-integratietraject van maximaal twee jaar. Dit traject is vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter, waarin staat welke rechten en plichten u en de medewerker hebben tijdens deze periode. 

Maar vanwege de coronacrisis en overheidsmaatregelen zijn veel stappen van dergelijke re-integratietrajecten moeilijker of onmogelijk geworden. Arbeidsdeskundige onderzoeken en spoor 2-trajecten zijn door de maatregelen niet of beperkt mogelijk. Hierdoor kunnen er vertragingen worden oplopen binnen de Wet Verbetering Poortwachter, wat grote gevolgen kan hebben voor de werkgever én de medewerker.

Daarom heeft het UWV enkele adviezen uitgebracht die de werkgever helpen tijdens het re-integratietraject. 

Advies 1 - Houd bij waarom het re-integratietraject eventueel vertraagd door COVID-19 en leg dit duidelijk vast in het RIV

Ondanks dat corona veel hectiek met zich meebrengt, is het van belang dat u als werkgever nog wel maximale aandacht besteedt aan het re-integratietraject van uw medewerker. Tijdens het re-integratietraject houdt u als werkgever een re-integratieverslag (RIV) bij met alle documenten van de re-integratie. Het is mogelijk dat er documenten onvolledig zijn of ontbreken als gevolg van de coronamaatregelen. In dat geval moet de werkgever bij die specifieke stukken zelf aangeven waarom ze onvolledig zijn of in een apart document aangeven waarom de stukken ontbreken.

Advies 2 – Voorkom dat het UWV u als werkgever niet kan bereiken.

Het is mogelijk dat u als werkgever besmet raakt en hierdoor niet meer te bereiken bent voor het UVW als het gaat om de re-integratie. Veel zaken kunnen telefonisch worden afgehandeld. Is dat geen optie voor u? Draag uw bevoegdheid dan over.

Advies 3 - Vraag of het UWV eventuele toezeggingen schriftelijk naar u kan toezenden of communiceer afspraken met het UWV via de e-mail. Zo voorkomt u misverstanden, mocht er onverhoopt iets misgaan.

Enkele zaken rondom de beoordeling van het re-integratieverslag blijven ongewijzigd:

  • De documenten uit het RIV kunnen digitaal worden uitgewisseld en verzameld. Hierdoor blijft het beleid over het inleveren van het RIV ongewijzigd;
  • Fysieke handtekeningen zijn niet nodig wanneer u als werkgever kan aantonen dat het niet mogelijk was om deze te laten zetten. Mocht u of de medewerker wel in de mogelijkheid zijn om een handtekening te plaatsen, doe dit dan vooral.
  • De termijn om ontbrekende informatie aan te leveren is vijf werkdagen. Mocht er door een dringende reden ontbrekende informatie niet op tijd kunnen worden ingeleverd, dan kan het UWV hier coulant in zijn.

Advies 4 – Leg goed en tijdig vast waarom en hoelang het re-integratietraject wordt beïnvloed door corona.

Indien er onvoldoende re-integratie inspanningen zijn geleverd door de medewerker, kijkt het UWV of er sprake is van een deugdelijke grond. ‘Deugdelijke grond’ is een gerechtvaardigde reden die door de werkgever kan worden gegeven, met in dit geval waarom er in specifieke situaties onvoldoende re-integratie inspanning was vanuit de werkgever. Enkele voorbeelden van deugdelijke grond in combinatie met corona zijn:

  • Het bedrijf moest verplicht sluiten;
  • (onderdelen van) een traject 2e spoor niet kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld doordat het bedrijf van de nieuwe werkgever moest sluiten of begeleiding op afstand niet mogelijk is aangezien daar de digitale middelen niet voor zijn. Let op! Dit betekent niet dat de werkgever op voorhand kan beslissen dat een 2e spoor geen zin heeft. De werkgever moet nog steeds starten en met de medewerker de mogelijkheden tot solliciteren en hervatten van werk laten onderzoeken;
  • De medewerker kan fysiek het passende werk niet meer uitvoeren, doordat het werkaanbod is weggevallen of doordat er onvoldoende ondersteuning op de werkplek aanwezig is door een opgelegde coronamaatregel.

Vraag het een Arbeidsdeskundige

Wilt u arbeidsdeskundig advies over de Wet Verbetering Poortwachter in tijden van corona of heeft u hulp nodig bij een re-integratie traject? Voorkom lastige situaties en neem contact op met Inverzo. We bespreken graag de mogelijkheden met u.

Laatste nieuws