Welkom op Inverzo.nl

Over Inverzo

Inverzo is uw partner op het gebied van arbeidsdeskundigheid. Soms gebeurt er iets in iemands leven waardoor er beperkingen ontstaan in het verrichten van werkzaamheden. Dan biedt Inverzo uitkomst! 

Past het werk nog bij de medewerker?

Onze arbeidsdeskundigen geven een objectief advies over de mogelijkheden in arbeid. Dat is soms confronterend, maar leidt altijd tot inzicht en concrete adviezen in de te nemen vervolgstappen. Soms gebeurt er iets in het leven van een werknemer waardoor er beperkingen optreden in het functioneren. Deze beperkingen kunnen van medische aard zijn, maar kunnen ook te maken hebben met ouder worden, nieuwe technieken, organisatieveranderingen of een ingrijpend life-event in de privésituatie.

Als deze beperkingen tot gevolg hebben dat iemand het eigen werk niet meer, of niet volledig meer kan verrichten, dan is het belangrijk om te onderzoeken wat er nog wel kan. In eerste instantie door de mogelijkheden bij de eigen werkgever te onderzoeken. Dit kan zijn in hulpmiddelen, een andere manier van werken, ander werk of een combinatie hiervan. Als blijkt dat er geen of weinig mogelijkheden bij de eigen werkgever zijn, dan is het van groot belang dat de mogelijkheden bij een andere werkgever worden onderzocht.

Dit doen wij door:

  • Intensieve gesprekken te voeren met werkgever en werknemer
  • Te zorgen dat we een compleet beeld hebben van de functies in een organisatie
  • De samenwerking te zoeken met derden die ook betrokken zijn bij uw werknemer, zodat er een zo een compleet mogelijk beeld ontstaat.

Voor zowel werkgever als werknemer is het van groot belang dat zij weten wat er van hen verwacht wordt, wat zij mogen verwachten aan ondersteuning en wat de eventuele financiële gevolgen kunnen zijn. Hoe dan ook, het is van cruciaal belang dat als een werknemer om welke reden dan ook, moeite heeft met het uitvoeren van het eigen werk, werknemer en werkgever concrete adviezen krijgen over de te nemen vervolgstappen. Inverzo zorgt dat u verder kunt!

Bekijk hier  wat Inverzo voor u kan betekenen. 

paraDIGMA groep

Inverzo is onderdeel van de paraDIGMA groep; een samenwerkingsverband van meerdere organisaties met ieder hun eigen specialisatie van alle deelgebieden van Duurzame Inzetbaarheid.