Welkom op Inverzo.nl

Woonzorg-31 - groot

Duurzaam Inzetbaarheidsonderzoek (DIO)

In sommige gevallen is het verstandig om een Duurzaam Inzetbaarheidsonderzoek (DIO), ook wel preventief onderzoek genoemd, in te zetten.

Is uw medewerker nog niet uitgevallen, maar twijfelt u aan de (duurzame) inzetbaarheid? Of kan uw medewerker steeds minder goed zijn eigen taken volledig uitvoeren? Dan kan een preventief arbeidsdeskundig onderzoek zinvol zijn. U krijgt van de arbeidsdeskundige van Inverzo antwoord op de volgende vragen:

  • Is uw medewerker nog geschikt voor het eigen werk, in de volledige taken en uren?
  • Zo nee, is het werk inmiddels aangepast, of kan het eigen werk worden aangepast?
  • Zo nee, zijn er functies bij de eigen werkgever te benoemen waarbij de duurzame inzetbaarheid van de medewerker beter geborgd kan worden?
  • Welke stappen kan ik als werkgever nemen om de duurzame inzetbaarheid van mijn medewerker beter te borgen?

Door middel van het Duurzaam Inzetbaarheidsonderzoek krijgen zowel werkgever als medewerker inzicht in de signalen van eventuele disbalans, de oorzaak hiervan en hoe de balans kan worden hersteld.  

 

 

Vraag informatie aan