Welkom op Inverzo.nl

Industrie-14 - banner

Veelgestelde vragen

Algemene vragen

Wij maken ook graag kennis met u! U kunt op diverse manieren contact met ons krijgen. We zijn tijdens kantoortijden bereikbaar via 088-0322460 of per mail via info@inverzo.nl. 
 

Een arbeidsdeskundig onderzoek duurt ongeveer 1 dag. 

Als u het niet eens bent met de conclusies in de arbeidsdeskundige rapportage kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het UWV (www.uwv.nl). Overigens vindt u op deze website nog meer nuttige informatie over de Wet Verbetering Poortwachter en de bijbehorende stappen.

De arbeidsdeskundige werkt volgens de regels van vertrouwelijkheid van de SRA en de privacy wetgeving. Als het gaat om medische informatie moet de arbeidsdeskundige zich houden aan de regels van de regels van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Daarom versturen wij zowel de conceptrapportage als de uiteindelijke definitieve arbeidsdeskundige rapportage met een wachtwoord. U ontvangt deze wachtwoorden per sms.

 

Ja, de arbeidsdeskundige van Argo Advies heeft een beroepsopleiding gevolgd tot arbeidsdeskundige en staat ingeschreven in het register. De register arbeidsdeskundige houdt zich aan de gedragscodes van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA). Dit zorgt voor een onafhankelijke positie ten opzichte van opdrachtgever (werkgever) en cliënt (werknemer). U kunt binnen dit register de ingeschreven arbeidsdeskundige ook op naam vinden (www.register-arbeidsdeskundigen.nl). De arbeidsdeskundige geeft een objectief advies over de mogelijkheden op het gebied van werk.

De arbeidsdeskundige komt meestal naar uw werklocatie toe. Eenmaal op locatie volgt er:

  • Een bezoek aan de werkplek.
  • Een gesprek met de werkgever.
  • Een gesprek met de werknemer.
  • Een afrondend gesprek met werkgever en werknemer.

Als de medewerker het prettig vindt mag de medewerker iemand meenemen naar het gesprek. Na de verschillende gesprekken legt de arbeidsdeskundige zijn bevindingen vast in een rapportage. De medewerker wordt in de gelegenheid gesteld om te reageren op het werknemersdeel in de conceptrapportage. Vervolgens gaat de medewerker samen met de werkgever aan de slag met de adviezen in de definitieve rapportage.

 

In de FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) wordt uw ziektebeeld door de arts vertaald naar beperkingen en mogelijkheden. De arts geeft bijvoorbeeld aan hoe lang u kunt zitten op een dag of hoe lang u kunt staan. Hij gebruikt dus geen medische termen. Dit gelet op de huidige privacywetgeving. Een veelgebruikte term voor uw beperkingen en mogelijkheden is ook wel 'uw belastbaarheid'.

In de FML wordt getoetst in hoeverre uw belastbaarheid afwijkt van wat 'normaal' is. Hierdoor ontstaat er soms verschil tussen hoe u uw belastbaarheid ervaart en hoe de arts dit invult. De arts moet hierbij zoveel mogelijk uitgaan van beperkingen die vermoedelijk voor een langere tijd van toepassing zijn.

 

Een arbeidsdeskundige werkt voor een gemeente, het UWV, een arbodienst of als zelfstandige private partij. Een arbeidsdeskundige heeft als doel, de mogelijkheden voor arbeid te onderzoeken. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele beperkingen die door een arts zijn vastgelegd in een FML (Functionele Mogelijkheden Lijst). In een arbeidsdeskundig onderzoek worden de volgende vragen onderzocht:

  • Kan de medewerker terugkeren naar eigen werk?
  • Kan het werk van de medewerker worden aangepast?
  • Kan de medewerker re-integreren in ander werk bij de eigen werkgever?
  • Zijn er mogelijkheden op de arbeidsmarkt om de medewerker naar ander werk bij een andere werkgever te begeleiden?

Door deze vragen te beantwoorden stelt de arbeidsdeskundige vast hoe het meest optimale re-integratieplan eruitziet. Re-integreren bij de eigen werkgever wordt spoor 1 genoemd. Re-integreren buiten de eigen werkgever wordt spoor 2 genoemd.